Samakata

2 Antonim kata mencetuskan

205 Sinonim kata mencetuskan

1. Utara

2. Mengutarakan

3. Melantaskan

4. Menerangkan

5. Mengatakan

6. Mengekspresikan

7. Mengucapkan

8. Mengungkapkan

9. Menyatakan

10. Menyuarakan

11. Melahirkan

12. Mencurahkan

13. Mengeluarkan

14. Menuturkan

15. Menyalurkan gagasan

16. Memajukan

17. Mempresentasikan

18. Mengadukan

19. Mengajukan

20. Mengemukakan

21. Mengetengahkan

22. Menyajikan

23. Menyampaikan

24. Memanifestasikan

25. Menyalurkan

26. Membeberkan

27. Memaparkan

28. Mendedahkan

29. Mengekspos

30. Menunjukkan

31. Menyelakkan

32. Menyibakkan

33. Menyingkapkan

34. Menyirapkan

35. Membocorkan

36. Membongkar

37. Membuka

38. Menelanjangi

39. Menguak

40. Undang

41. Mengundang

42. Memanggil

43. Memelawa

44. Mendatangkan

45. Mengajak

46. Menjemput

47. Merangkul

48. Memicu

49. Menyulut

50. Membawa

51. Mengakibatkan

52. Menyebabkan

53. Menumpahkan

54. Melimpahkan

55. Mencucurkan

56. Mengucurkan

57. Menuangkan

58. Meruahkan

59. Memasukkan

60. Mengisikan

61. Menunggangkan

62. Mewujudkan

63. Menimbulkan

64. Membangkitkan

65. Membangunkan

66. Membuat

67. Menerbitkan

68. Menetaskan

69. Mengeramkan

70. Membuahkan

71. Menelurkan

72. Menangkarkan

73. Terbit

74. Keluar

75. Menyingsing

76. Muncul

77. Kit

78. Menjadikan

79. Menyalakan

80. Membukukan

81. Memuat

82. Mempublikasikan

83. Mencetak

84. Menampung

85. Menyiarkan

86. Menyundut

87. Mencucuh

88. Memasang

89. Membakar

90. Menunukan

91. Melantarkan

92. Membangkit

93. Membawa dampak

94. Mengadakan

95. Menghasilkan

96. Membandarkan

97. Mengalirkan

98. Melabuhkan

99. Melampiaskan

100. Melangsungkan

101. Meneruskan

102. Mengirimkan

103. Mendistribusikan

104. Mengedarkan

105. Menyebarkan

106. Menembakkan

107. Memarakkan

108. Memeriahkan

109. Menghidupkan

110. Menyemarakkan

111. Meramaikan

112. Lantar

113. Menerbirkan

114. Babaran

115. Beranak

116. Berputra

117. Bersalin

118. Memperanakkan

119. Menurunkan

120. Partum

121. Menggelindingkan

122. Membersitkan

123. Memunculkan

124. Menciptakan

125. Menjelmakan

126. Melafazkan

127. Melaporkan

128. Memadahkan

129. Memaklumkan

130. Membahasakan

131. Membilangkan

132. Memerikan

133. Memerinci

134. Menandaskan

135. Menceritakan

136. Menegaskan

137. Mengabarkan

138. Menggambarkan

139. Menginformasikan

140. Mengisahkan

141. Mengujarkan

142. Menjelaskan

143. Menyebutkan

144. Mengoperasikan

145. Mengobarkan

146. Mengejawantahkan

147. Membangun

148. Membentuk

149. Membikin

150. Memproduksi

151. Mereproduksi

152. Menggeleserkan

153. Menggulingkan

154. Mengenengahkan

155. Memperkenalkan

156. Menghadirkan

157. Mengimpor

158. Menumbuhkan

159. Menurunkan hujan

160. Menyelundupkan

161. Merangsang

162. Cucuh

163. Cetus

164. Melaksanakan

165. Melakukan

166. Melancarkan

167. Melangsung kan

168. Memakai

169. Membina

170. Mempersiapkan

171. Menata

172. Mencipta

173. Mendirikan

174. Menempa

175. Menerap

176. Mengarang

177. Mengatur

178. Mengerjakan

179. Menggarap

180. Menggelar

181. Menggubah

182. Menggunakan

183. Menjalankan

184. Menyelenggarakan

185. Menyusun

186. Merakit

187. Merancang

188. Merealisasikan

189. Mereka cipta

190. Merupakan

191. Membongkar-bongkar

192. Menempelak

193. Mengangkat

194. Mengorek-ngorek

195. Mengungkit-ungkit

196. Mengutik-utik

197. Aju

198. Menampilkan

199. Menatakan

200. Menganjurkan

201. Mengedepankan

202. Mengusulkan

203. Menyarankan

204. Menyodorkan

205. Menyorongkan

;