Samakata

297 Sinonim kata melahirkan

1. Mewujudkan

2. Melaksanakan

3. Memanifestasikan

4. Membuat

5. Memperhatikan

6. Menakhlikkan

7. Menciptakan

8. Mendatangkan

9. Menelurkan

10. Menerangkan

11. Menerbitkan

12. Mengadakan

13. Mengaktualkan

14. Mengamalkan

15. Mengegolkan

16. Mengejawantahkan

17. Mengeluarkan

18. Menggambarkan

19. Menghasilkan

20. Mengonkretkan

21. Menjalankan

22. Menjelmakan

23. Menuangkan

24. Menubuhkan

25. Meragakan

26. Merealisasikan

27. Merupakan

28. Utara

29. Mengutarakan

30. Melantaskan

31. Mengatakan

32. Mengekspresikan

33. Mengucapkan

34. Mengungkapkan

35. Menyatakan

36. Menyuarakan

37. Mencetuskan

38. Mencurahkan

39. Menuturkan

40. Menyalurkan gagasan

41. Memajukan

42. Mempresentasikan

43. Mengadukan

44. Mengajukan

45. Mengemukakan

46. Mengetengahkan

47. Menyajikan

48. Menyampaikan

49. Menyalurkan

50. Membeberkan

51. Memaparkan

52. Mendedahkan

53. Mengekspos

54. Menunjukkan

55. Menyelakkan

56. Menyibakkan

57. Menyingkapkan

58. Menyirapkan

59. Membocorkan

60. Membongkar

61. Membuka

62. Menelanjangi

63. Menguak

64. Undang

65. Mengundang

66. Memanggil

67. Memelawa

68. Mengajak

69. Menjemput

70. Merangkul

71. Memicu

72. Menyulut

73. Membawa

74. Mengakibatkan

75. Menyebabkan

76. Menurunkan

77. Melabuhkan

78. Mendaratkan

79. Meletakkan

80. Menaruh

81. Menerjunkan

82. Menjatuhkan

83. Melingsirkan

84. Melorotkan

85. Meluncurkan

86. Melucuti

87. Memapas

88. Menanggalkan

89. Mencopot

90. Melembutkan

91. Memelankan

92. Merendahkan

93. Menyurutkan

94. Menyusutkan

95. Melengserkan

96. Memakzulkan

97. Memberhentikan

98. Memecat

99. Mendaulat

100. Mendepak

101. Meritul

102. Memperanakkan

103. Memberikan

104. Meneruskan

105. Meninggalkan

106. Menyerahkan

107. Mewariskan

108. Memperturutkan

109. Mengikutkan

110. Menyertakan

111. Turun mesin

112. Babaran

113. Beranak

114. Bersalin

115. Menumpahkan

116. Melimpahkan

117. Mencucurkan

118. Mengucurkan

119. Meruahkan

120. Memasukkan

121. Mengisikan

122. Menunggangkan

123. Menimbulkan

124. Membangkitkan

125. Membangunkan

126. Menetaskan

127. Mengeramkan

128. Membuahkan

129. Menangkarkan

130. Membang datang

131. Hidup

132. Mengakuri

133. Mengamini

134. Mengasese

135. Mengasih

136. Mengiyakan

137. Mengijabkan

138. Mengizinkan

139. Menyepakati

140. Menyetujui

141. Memperlakukan

142. Menganggap

143. Memproduksi

144. Merilis

145. Melantarkan

146. Membangkit

147. Membawa dampak

148. Menjadikan

149. Membandarkan

150. Mengalirkan

151. Melampiaskan

152. Melangsungkan

153. Mengirimkan

154. Mendistribusikan

155. Mengedarkan

156. Menyebarkan

157. Bertelur

158. Berganti

159. Bersulih

160. Bertukar

161. Berubah

162. Menjebrolkan

163. Membentuk

164. Menjadi

165. Mencorakkan

166. Melambangkan

167. Melukiskan

168. Berputra

169. Membikin

170. Mengilang

171. Mereka cipta

172. Memublikasikan

173. Menembakkan

174. Memunculkan

175. Membangun

176. Menampakkan

177. Mendirikan

178. Menerbitan

179. Menghadirkan

180. Menyembulkan

181. Memancarkan

182. Membersitkan

183. Memperlihatkan

184. Mempertontonkan

185. Menampilkan

186. Mencuatkan

187. Mengangkat

188. Memperkenalkan

189. Melontarkan

190. Melantingkan

191. Melemparkan

192. Melepaskan

193. Mengguling-gulingkan

194. Menghumbalang

195. Melayangkan

196. Lantar

197. Menerbirkan

198. Partum

199. Menggelindingkan

200. Mencabut

201. Menghunus

202. Menghembuskan

203. Meniupkan

204. Memakai

205. Membelanjakan

206. Menggunakan

207. Melepas

208. Membebaskan

209. Menendang

210. Mengistirahatkan

211. Menyingkirkan

212. Melafazkan

213. Melaporkan

214. Memadahkan

215. Memaklumkan

216. Membahasakan

217. Membilangkan

218. Memerikan

219. Memerinci

220. Menandaskan

221. Menceritakan

222. Menegaskan

223. Mengabarkan

224. Menginformasikan

225. Mengisahkan

226. Mengujarkan

227. Menjelaskan

228. Menyebutkan

229. Menabalkan

230. Menahbiskan

231. Mengukuhkan

232. Menobatkan

233. Merealisasi

234. Mereproduksi

235. Menggeleserkan

236. Menggulingkan

237. Mengenengahkan

238. Meluapkan

239. Memformulasikan

240. Mengartikulasikan

241. Mengimpor

242. Menumbuhkan

243. Menurunkan hujan

244. Menyelundupkan

245. Merangsang

246. Cipta

247. Menemukan

248. Menganggit

249. Mengarang

250. Menggubah

251. Menyusun

252. Mereka

253. Cetus

254. Memarakkan

255. Memasang

256. Mencucuh

257. Menghidupkan

258. Menyalakan

259. Menyundut

260. Melakukan

261. Melancarkan

262. Melangsung kan

263. Membina

264. Mempersiapkan

265. Menata

266. Mencetak

267. Mencipta

268. Menempa

269. Menerap

270. Mengatur

271. Mengerjakan

272. Menggarap

273. Menggelar

274. Menyelenggarakan

275. Merakit

276. Merancang

277. Bersit

278. Membongkar-bongkar

279. Menempelak

280. Mengorek-ngorek

281. Mengungkit-ungkit

282. Mengutik-utik

283. Bercambah

284. Bertunas

285. Menetas

286. Aju

287. Menatakan

288. Menganjurkan

289. Mengedepankan

290. Mengusulkan

291. Menyarankan

292. Menyodorkan

293. Menyorongkan

294. Membuatkan

295. Menempatkan

296. Menyediakan

297. Menyiapkan

;