Bagai memegang buah kepantangan beruk; ditelan mati emak, diludahkan mati bapa

Menghadapi suatu masalah yang sangat sulit; berada dalam keadaan yang serba salah.

Rekomendasi

A lovely project
by Mocho