bagai batu jatuh ke lubuk

hilang lenyap (orang yang meninggalkan tempat)

Rekomendasi

A lovely project
by Mocho