Samakata

Arti peribahasa | Angan lalu, faham tertumbuk

Sesuatu hal yang banyak halangannya; ada kemauan/niat tetapi tidak berdaya.

;