Samakata

Arti peribahasa | Alang berjawab

kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan

;