Air digenggam tiada tiris

Sangat berhati-hati dalam mengeluarkan sesuatu yang berharga.

Rekomendasi

A lovely project
by Mocho