Samakata

Makna nama: Keertana (Perempuan)

Biasa dipakai sebagai nama di negara:

1. Indonesia

;