Samakata

Makna nama: Iftinah (Perempuan)

Biasa dipakai sebagai nama di negara:

1. Indonesia

;