Samakata

2 Antonim kata bersaing

108 Sinonim kata bersaing

1. Berudu

2. Bermusuhan

3. Berselisih

4. Berseteru

5. Bertarung

6. Atas-mengatasi

7. Beradu kekuatan

8. Bergontok

9. Berjuak

10. Berjuang

11. Berkelahi

12. Berkompetisi

13. Berlaga

14. Berlawan

15. Berlomba

16. Berperang

17. Berpupuh

18. Bersabung

19. Bertanding

20. Bertaruh

21. Bertempur

22. Beradu lidah

23. Beradu mulut

24. Bertengkar mulut

25. Berbahas

26. Berbalah

27. Berbantahan

28. Bercekcok

29. Berdebat

30. Berdialog

31. Bergaduh

32. Bersalahan

33. Bertukar pikiran

34. Perang mulut

35. Beradu

36. Berantuk

37. Berbenturan

38. Berciuman

39. Berdampak

40. Berlanggaran

41. Bersomplokan

42. Bertabrakan

43. Bertubrukan

44. Bertumbukan

45. Bertaring

46. Bersiung

47. Bercaling

48. Bergading

49. Bersangir

50. Berkontes

51. Berlawanan

52. Berpacu

53. Berapit

54. Berkembar

55. Berpasangan

56. Bersama-sama

57. Beriring-iring

58. Berdampingan

59. Bersamaan

60. Bergandengan

61. Sejajar

62. Saing

63. Berbalapan

64. Berebut

65. Bertentangan

66. Mengebut

67. Berlomba-lomba

68. Adu cepat

69. Bersilaju

70. Atas mengatasi

71. Beragah

72. Berbantah

73. Berkompetensi

74. Bersentuh

75. Bersulang

76. Bertumbuk

77. Kompetitif

78. Masuk akal

79. Berapat-rapat

80. Berdampilan

81. Berdekatan

82. Berdempetan

83. Berdompak

84. Berendeng

85. Berhampiran

86. Berhimpit

87. Beriringan

88. Bersampingan

89. Bersandingan

90. Bersebelahan

91. Bersisian

92. Berteman

93. Bertetangga

94. Kolateral

95. Mengepil

96. Pararel

97. Rapat

98. Sejalan

99. Bahu-membahu

100. Bantu-membantu

101. Berpegangan tangan

102. Bersandingan bahu

103. Bersendel bahu

104. Gotong-royong

105. Sandar-menyandar

106. Tolong-menolong

107. Berdahulu-dahuluan

108. Berlawan-lawanan

;